Aanmelden

Zin om lekker te sporten op donderdagavond? Of juist ontspannen een balletje te slaan? We zijn een ontspannen en gezellige club, maar uiteraard kan het er lekker fanatiek aan toe gaan.

 

Interesse?
Meld je aan via onderstaand formulier:

  We spelen elke donderdag van 19.30 – 21.30 uur.
  Over de verdere gang van zaken ontvang je een informatiebrief.
  Telefoon secretariaat: Rinie Druijff 06-15256168

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tafeltennisvereniging Smash Harskamp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie voor het lidmaatschap van Tafeltennisvereniging Smash Harskamp en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tafeltennisvereniging Smash Harskamp. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Naam incassant: Tafeltennisvereniging Smash Harskamp
  Adres incassant: Van Wijnbergenlaan 11, 3771 JG Barneveld
  ID incassant: NL55ZZZ401203950000

  Kom je er echt niet uit? Stuur dan een mailtje naar: info@smash-harskamp.nl.