Contributie

De contributie wordt zo laag mogelijk te houden, maar het moet wel kostendekkend zijn. Per seizoen -een seizoen bestaat uit twee termijnen- is de contributie als volgt:

Junior lid: €60,00 (€30,00 per seizoenshelft)
Senior lid: €90,00 (€45,00 per seizoenshelft)
(Zolang je voltijd op school zit, betaal je als junior lid)

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk bij de secretaris doorgegeven te worden.