Contributie

De contributie wordt zo laag mogelijk te houden, maar het moet wel kostendekkend zijn. Per seizoen -een seizoen bestaat uit twee termijnen- is de contributie als volgt:

Donateur: € 15,00
Junior lid: € 40,00 (2x € 20,00)
Senior lid: € 70,00 (2x € 35,00)
(Zolang je voltijd op school zit, betaal je als junior lid)

Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk bij de secretaris doorgegeven te worden.